Thông báo v/v gặp giáo viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp NH 2019 – 2020.

0
768

1 Thời gian: 8h00 ngày thứ 7 ngày 19/10/2019.

2.Địa điểm

STT Họ tên GVHD SĐT Lớp HP Địa điểm
1  Thầy Huỳnh Chí  Hỷ 0918255650 TNC10213001 X. Tiện 2
2  Thầy Nguyễn Văn  Trung 0975720745 TNC10213002 X. Tiện 3
3  Thầy Hoàng Võ Anh  Tuấn 0937193153 TNC10213003 X. Tiện 1
4  Thầy Kiều Minh  Phước 0916938863 TNC10213004 X. CNC
5  Thầy Lê Xuân  Long 0907538089 TNC10213005 Xưởng Gò-Hàn
6  Thầy Đỗ Trung  Kiên 0932776986 TNC10213007 X. Tiện 2
7  Thầy Hồ Phi  Anh 0906840086 TNC10213008 X. Tiện 3

3. Nội dung

– Đăng ký thông tin cá nhân và thông tin cty thực tập tốt nghiệp.

– Phổ biến quy định thực tập

Đề nghị sinh viên đã đăng ký thực tập tốt nghiệp đi đúng giờ và đầy đủ, các trường hợp đặc biệt liên hệ GVHD theo sđt trên.