Danh sách chia nhóm sinh viên thực tập tốt nghiệp và thực tập doanh nghiệp HK1 năm học 2021 – 2022.

0
236
Danh sách chia nhóm sinh viên thực tập tốt nghiệp và thực tập doanh nghiệp HK1 năm học 2021 – 2022.
Thực tập Doanh nghiệp
Thực tập tốt nghiệp
Đề nghị sinh viên xem mình thuộc danh sách nhóm nào thì theo đường link Zalo đính kèm theo từng nhóm trong danh sách để tham gia nhóm Zalo của giảng viên hướng dẫn để được triển khai các thông tin cụ thể về đợt thực tập tốt nghiệp và thực tập doanh nghiệp sắp tới.