Cơ cấu tổ chức

0
8018

KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY

Địa chỉ: Phòng C207, lầu 2, khu C. Điện thoại: (08) 221 58 645

1. Quản lý khoa:

* Trưởng khoa: Huỳnh Chí Hỷ

        Điện thoại: 0918.255.650

        Email: huynhchihy@tdc.edu.vn

* Phó Trưởng khoa/Trưởng bộ môn CNC: Nguyễn Văn Dũ

        Điện thoại: 0942.672.233

        Email: nguyenvandu@tdc.edu.vn

2. Bộ môn Tiện – Phay:

– Trưởng bộ môn:  Lê Xuân Long

– Điện thoại: 0907538089

– Email: xuanlong@tdc.edu.vn

3. Bộ môn Nguội – Gò – Hàn:

– Trưởng bộ môn: Nguyễn Văn Trung

– Điện thoại: 0975720745

– Email: trungnguyen@tdc.edu.vn

4. Bộ phận văn phòng:

– Thư ký khoa: Nguyễn Hồng Lân

– Điện thoại: 0935.484872

– Email: lannh@tdc.edu.vn

5. Bộ phận xưởng:

– Quản lý xưởng: Đinh Thành Viên

– Điện thoại: 0989.590969

– Email: dinhthanhvien@tdc.edu.vn

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY

STT Họ và tên Học vị Chức danh, chức vụ
1 Huỳnh Chí Hỷ Thạc sỹ Trưởng khoa
2 Nguyễn Văn Dũ Thạc sỹ Phó Trưởng khoa
3 Lê Xuân Long Thạc sỹ TBM Tiện – Phay
4 Nguyễn Văn Trung Thạc sỹ TBM Nguội – Gò – Hàn
5 Thái Văn Giáp Thạc sỹ Giảng viên
6 Nguyễn Văn Đồng Thạc sỹ Giảng viên
7 Hồ Phi Anh Thạc sỹ Giảng viên
8 Lâm Hồng Cảm Đại học Giảng viên
9 Lê Thị Hảo Thạc sỹ Giảng viên
10 Đỗ Trung Kiên Thạc sỹ Giảng viên
11 Nguyễn Hùng Linh Đại học Giảng viên
12 Trần Minh Lộc Thạc sỹ Giảng viên
13 Kiều Minh Phước Thạc sỹ Giảng viên
14 Trương Đình Sĩ Thạc sỹ Giảng viên
15 Nguyễn Thịnh Thạc sỹ Giảng viên
16 Bùi Phương Tùng Thạc sỹ Giảng viên
17 Trần Xuân Trinh Thạc sỹ Giảng viên
18 Hoàng Võ Anh Tuấn Thạc sỹ Giảng viên, Tổ trưởng Công đoàn
19 Phạm Đức Tiến Đại học Giảng viên
20 Nguyễn Viết Đông Thạc sỹ Giảng viên
21 Lê Trung Quốc Cử Nhân Giảng viên
22 Phan Thị Đăng Thư Thạc sỹ Giảng viên
23 Nguyễn Hồng Lân Đại học Thư ký khoa
24 Đinh Thành Viên Thạc sỹ Quản lý xưởng

DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ THAM GIA GIẢNG DẠY TẠI KHOA

STT Họ và tên Học vị Chức danh, chức vụ
1 Từ Hồ An Hội Thạc sỹ Giám đốc HTDN
2 Bùi Quang Khải Thạc sỹ Phó giám đốc HTDN
3 Tôn Thất Tín Thạc sỹ Giám đốc TT Truyền thông & TV tuyển sinh
4 Phạm Quang Tuấn Thạc sỹ Phó Hiệu Trưởng