Thông báo V/v gặp GVHD các lớp học phần Thực tập doanh nghiệp HK hè NH 2017 – 2018

0
383

K.CKCTM thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 2016 đăng ký học phần TTDN HK hè NH 2017 – 2018 thời gian tập trung gặp GVHD như sau:

  1. Thời gian: 8h00 ngày 27/6/2018
  2. Địa điểm: trước xưởng tiện 1,2
  3. Nội dung:
    • Phổ biến nội quy thực tập tại doanh nghiệp.
    • Phân công công ty thực tập
    • Đăng ký thông tin liên hệ cá nhân

Đề nghị SV các lớp HP tham dự đông đủ, không giải quyết cho các trường hợp vắng không lý do, không xin phép.

Trân trọng thông báo

Thông tin GVHD: Thầy Cảm: DĐ: 0909504679, Thầy Trung: DĐ: 0975720745, Thầy Đồng: 0933438627, Thầy Phi Anh: 0906840086, Thầy Phước: 0916938863, Thầy Tuấn: 0937193153