Thông báo về thời gian đăng ký Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2017

0
214

Thời gian: 7h30 – 11h30 ngày 23/12/2017

Địa điểm: Hội trường H.

HSSV tham dự lễ tốt nghiệp vui lòng liên hệ trực tiếp tại VP khoa để đăng ký và làm thủ tục mượn lễ phục (đóng tiền thế chân mượn lễ phục: 300.000 – Sẽ được trả lại sau khi trả đồ lễ phục đã mượn). Nhận đăng ký đến ngày 20/12/2017.

Mọi thắc mắc HSSV vui lòng liên hệ 028.2215.8645 hoặc Email: fme@tdc.edu.vn