Danh sách cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên bậc Cao đẳng đạt thành tích trong học tập và rèn luyện học kỳ 1 NH 2016-2017

0
139

Danh sách cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên bậc Cao đẳng đạt thành tích trong học tập và rèn luyện học kỳ 1 NH 2016-2017. Các bạn HSSV xem chi tiết tại file đính kèm.

1. Quyết định

CD – quyet dinh cap HBKKHT HK1 16-17

TCCN – quyet dinh cap HBKKHT HK1 16-17

2. Danh sách chi tiết

DS DUOC CAP HBKKHT HK1 NH 16-17