Thông báo về việc đăng ký trả nợ học phần Thực tập Doanh nghiệp 1, 2 của sinh viên bậc Cao đẳng khóa 13

Khoa Cơ khí Chế tạo máy xin thông báo về việc đăng ký trả nợ học phần Thực tập Doanh nghiệp 1, 2 bậc Cao đẳng khóa 13:   – Học phần Thực tập Doanh nghiệp 1 được thay thế bằng Read More …